Hemtjänst

Sunset years. Admirable neat medical worker making sure elderly lady standing firm while she trying taking a little walk at home

När du inte själv kan klara hushållssysslor, omsorg och omvårdnad, eller kan få den hjälpen på annat sätt, kan det bli aktuellt med hemtjänst. Syftet med hemtjänst är att underlätta det dagliga livet om du på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning behöver stöd för att klara dig i ditt hem, då finns vi där som ett alternativ i din vardag – hjälpa dig med det du inte klarar av längre.

Vår personal är tillgänglig alla dagar i veckan 7-22, däremellan kan vi planera din hjälp.

Hemtjänst består av hjälp med personlig omvårdnad – tillgodose dina psykiska och fysiska och sociala behov genom hjälp med hygienen/dusch, klädsel morgon och kväll, bädda, förflyttning, att äta, promenad Serviceinsatser – Städ, tvätt, renbäddning, handel mat/apotek, måltider.

Det är biståndshandläggaren som avgör vad du rätt till och hur lång tid det får ta, beroende på dina behov. Omfattningen av ditt hemtjänstbehov kan variera från några timmar i månaden till hjälp flera gånger per dag, för att få hemtjänst krävs ett biståndsbeslut.

Du ansöker länk genom att ta kontakt med Region Gotlands Biståndshandläggare på Mottagninsteamet telefon 0498-204969 en handläggare utreder tillsammans med dig, vad du behöver hjälp med. Kostnaden blir densamma oavsett vilken utförare du väljer och du faktureras av Region Gotland.
För att få den hemtjänst grupp du önskar måste du göra ett aktivt val av hemtjänst hos biståndshandläggaren, det kallas kundvalssystem länk/SKL, (annars tillfaller det automatiskt till regionen grupper) Biståndshandläggaren kan inte välja eller rekommendera en viss utförare.

Samma villkor för alla
Alla utförare av hemtjänst, både privata och regionen, måste uppfylla samma kvalitéts- och kompetenskrav och de får lika mycket i ersättning per timme. Du betalardin hemtjänstavgift enligt regionens fastställda hemtjänsttaxa. Om du inte är nöjd med insatserna så har du rätt att byta utförare hos din handläggare.

Städtjänster (RUT)

UNEA Hemtjänster 07

Har man ett mindre behov utav hjälp ex, dammsuga och torka golv, handla, lite hjälp med det som börjar bli tungt i vardagen så är RUT ett alternativ, vi går igenom med dig dina behov och när du vill ha det utfört och du faktureras direkt av oss, med halva priset avdraget direkt på fakturan. Efter din betalning kommit in till oss så faktureras resterande till Skatteverket och du får hem ett besked på det.